Wzmocnienie potencjału ratowniczego KSRG w powiecie bolesławieckim.

Wzmocnienie potencjału ratowniczego KSRG w powiecie bolesławieckim.

            W dniu 15.10.2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu nastąpiło uroczyste przekazanie do użytkowania nowego sprzętu ratowniczego.

            Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski w imieniu strażaków i ratowników OSP przywitał na zbiórce zaproszonych gości w osobach:

– Pana Piotra Romana – Prezydenta Miasta Bolesławiec,

– Pana Andrzeja Dutkowskiego – Wójta Gminy Bolesławiec,

– Pana Mirosława Haniszewskiego – Wójta Gminy Warta Bolesławiecka,

– Pana Jarosława Kowalskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec,

– druha Zbigniewa Bożęckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bolesławcu

Prezydent Miasta Bolesławiec przekazał bolesławieckim strażakom dwa aparaty ochrony układu oddechowego z zapasowymi butlami kompozytowymi o łącznej wartości darowizny 16 tys. zł..

            Wójt Gminy Bolesławiec dokonał przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na przyczepie transportowej oraz sań lodowych i dodatkowego wyposażenia do działań z zakresu ratownictwa wodnego. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 60 tys. zł. Zakup sfinansowany został ze środków własnych Gminy Bolesławiec (30 tys. zł), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (15 tys. zł.) oraz dotacji KG PSP ze środków finansowych z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia 14,5 tys. zł.

            Wójt Gminy Warta Bolesławiecka poinformował, że najbliższym czasie przekaże druhom z Warty Bolesławieckiej zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o wartości 70 tys. zł., których dostawa nastąpi na przełomie października i listopada br. Zakup sfinansowany zostanie ze środków własnych Gminy Warta Bolesławiecka (20 tys. zł.), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (29 tys. zł.), dotacji KG PSP ze środków finansowych z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia (11 tys. zł.) oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (10 tys. zł.). W dniu 15.10. br. dh z OSP w Warcie Bolesławieckiej przeszkoleni zostali z obsługi i eksploatacji zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych użytkowanych przez JRG w Bolesławcu.

Łącznie w 2018 roku ze środków pochodzących z dofinansowania KSRG z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz wkładów własnych samorządów gminnych, w powiecie bolesławieckim strażacy ochotnicy pozyskają sprzęt o wartości ok. 200 tysięcy złotych.

Ponadto w 2018 r. samorządy Miasta Nowogrodziec oraz Gmin Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica i Warta Bolesławiecka poprzez fundusz wsparcia PSP przekazały łącznie kwotę 30 tys. zł. na zakup specjalistycznej ultradźwiękowej myjki i suszarki do masek aparatów powietrznych. Wymienione urządzenia wykorzystywane będą do bieżącej konserwacji sprzętu układu oddechowego na wyposażeniu PSP w Bolesławcu oraz jednostek OSP z terenu powiatu bolesławieckiego.

Tegoroczne zakupy z pewnością były wydatkami celowymi, które uzasadnia Ilość podejmowanych interwencji przy pożarach oraz zadymieniach w budynkach mieszkalnych. Zakupy nowych aparatów powietrznych i urządzeń do konserwacji masek dla KP PSP w Bolesławcu niezbędne są do bezpiecznych warunków służby strażaków JRG  i OSP działających w przestrzeniach zadymionych oraz w narażeniu na kontakt z tlenkiem węgla. Łódź ratownicza przydatna będzie ratownikom OSP w Trzebieniu w przypadkach podejmowania interwencji na licznych akwenach powiatu bolesławieckiego w tym na terenie gminy Bolesławiec jak m.in. na żwirowniach w Bolesławicach i Krępnicy. Natomiast zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych druhowie z OSP w Warcie Bolesławieckiej z pewnością niejednokrotnie wykorzystają przy licznych kolizjach i wypadkach na drogach powiatu bolesławieckiego.

Komendant Powiatowy PSP w imieniu swoim, strażaków oraz wszystkich osób którym  niesiona jest pomoc, podziękował wójtom oraz prezydentowi za dostrzeganie potrzeb finansowania jednostek ochrony ppoż. Samorządowcy w swoich  krótkich wystąpieniach życzyli strażakom by użytkowali przekazany sprzęt tylko na ćwiczeniach, a jak najrzadziej zmuszeni byli korzystać z niego w działaniach ratowniczych.

 

 

 

Source: KP PSP Boleslawiec

Bardzo duży pożar

Dn. 20 września w przed południem doszło do pożaru wrzosowisk na terenie poligonu wojskowego w okolicach Świętoszowa. Zastępom wojskowej straży pożarnej w gaszeniu pożaru pomagały zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Było to pożar bardzo trudny do opanowania, ponieważ suche wrzosy palą się wydzielając duże ilości gorącego powietrza, co wzmaga podmuchy wiatru w środowisku pożaru. Skutkiem takich zjawisk jest szybkie tempo przesuwania się frontu pożaru. Strażacy starali się nie dopuścić do przerzutów ognia poza wrzosowiska, co w dużej mierze się powiodło. Działania trwały od 20 do 23 września, a tym główne działania gaśnicze od 20 do 21. Spaliło się w sumie ponad 300 ha wrzosów i terenów leśnych. W działaniach brało udział ponad 100 zastępów ochrony ppoż. (w tym PSP, OSP i Wojskowa Straż Pożarna), samoloty gaśnicze – były tankowane w wodę przez zastępy z terenu zgorzeleckiego i żagańskiego, służby leśne, ciężki sprzęt wojskowy.

 

Source: KP PSP Boleslawiec

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP jako element szkoleniowy

W dniu 8 września 2018 roku na nowo budowanym boisku sportowym w Milikowie Zarząd Oddziału Miejsko –  Gminnego ZOSP RP w Nowogrodźcu zorganizował Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.

W dwóch konkurencjach (sztafeta pożarnicza 7X50 m i ćwiczenie bojowe) wystartowało 5 drużyn reprezentujących jednostki OSP z gminy Nowogrodziec oraz zaproszona drużyna OSP z partnerskiej gminy Gorzyce.

W wyniku sportowej rywalizacji w zawodach zwyciężyła reprezentacja OSP Nowogrodziec wyprzedzając Zebrzydową, Gierałtów, Gorzyce, Nowogrodziec Osiedle i Czerną. Poza konkurencją w swojej kategorii była reprezentacja kobieca – ponieważ nie miała przeciwnika. Jednak start w zawodach był elementem przygotowań tej drużyny do zawodów rangi wojewódzkiej, które zostaną rozegrane w dniu 22 września 2018 roku w Grębocicach w powiecie polkowickim. W kategorii drużyn męskich powiat reprezentować będzie drużyna z OSP Nowogrodziec, która potwierdziła wysoką formę zwyciężając w Milikowie i jak się później okazało była również lepsza w „korespondencyjnym” pojedynku od reprezentacji OSP z gminy Osiecznica. Ponieważ równocześnie w Osiecznicy odbywały się gminne zawody dla jednostek z tej gminy. W zawodach wystąpiły 4 drużyny. Po przeprowadzonych dwóch konkurencjach zwycięzcą okazała się reprezentacja OSP Przejęsław, drugie miejsce przypadło strażakom z OSP Parowa, trzecie OSP Ławszowa. A poza podium stanęli gospodarze z OSP Osiecznica.

Na zawodach w Milikowie zaprezentowały się również reprezentacje MDP z OSP Gierałtów (w kategorii wiekowej 12 – 16 lat) i MDP OSP Czerna – w kat. do lat 18.

Komisję sędziowską na zawodach stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu. Komisja w Milikowie pracowała pod kierunkiem mł. bryg. Janusza Drużgi, a w Osiecznicy przewodniczącym komisji był mł. bryg. Janusz Gabryś.

Zmagania zawodników obserwowali licznie zebrani goście oraz przedstawiciele władz samorządowych i związkowych. W Osiecznicy zwycięzcom gratulował Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek, a w Milikowie Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec Robert Relich.

Na podsumowaniu zawodów w obu gminach Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski podziękował zawodnikom za zaangażowanie zarówno w zawodach jak i ich codziennej służbie dla dobra lokalnej społeczności.

Source: KP PSP Boleslawiec

„Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Więcej na stronie MSWiA – > TUTAJ

Source: KP PSP Boleslawiec

Szybka reakcja ratownika KP PSP w Bolesławcu

Przed godziną 14 dnia 4 września 2018 roku do Stanowiska Kierowania PSP w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulic Góralskiej i Staszica w Bolesławcu. Ponieważ zgłaszającym był funkcjonariusz naszej komendy będący poza służbą, dyżurny SK natychmiast otrzymał pełną i wiarygodną informację o sytuacji na miejscu zdarzenia i ilości osób poszkodowanych.

Warto dodać, że od jakości zgłoszenia (określenia ilości poszkodowanych, rodzaju zdarzenia, sprecyzowanego określenia miejsca) zależy jakie siły i środki zostaną zadysponowane na miejsce zdarzenia.

Zgłaszający zdarzenie będąc również ratownikiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, przed przybyciem zastępów PSP i pogotowia ratunkowego, podjął decyzję o ewakuacji poszkodowanego z przewróconego pojazdu. Pozostawienie poszkodowanego w pojeździe stanowiło dodatkowe zagrożenie ze względu na wyciekające płyny eksploatacyjne i ryzyko pożaru.

W działaniach trwających łącznie 1 godz. 43 min. udzielono pomocy medycznej 4 osobom. W celu prowadzenia działań ratowniczych zabezpieczono miejsce zdarzenia, wstrzymano ruch drogowy, a zarządca drogi usunął pozostałości powypadkowe z jezdni.

Wykorzystano zdjęcia ze stron internetowych:

http://istotne.pl/boleslawiec/

https://www.bolec.info/

Source: KP PSP Boleslawiec

Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Siatkówce Plażowej po raz trzeci rozegrano w Bolesławcu.

Zgodnie z „Kalendarzem imprez sportowych inicjowanych przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w 2018 roku”, w dniach 16 i 17 sierpnia 2018 w Bolesławcu, na obiektach Ośrodka Wodno – Sportowego MOSiR ul. Spacerowa 24-26, przeprowadzono Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków PSP w Siatkówce Plażowej.

W tym roku po raz pierwszy zawody rozegrano w sierpniu, a było to związane z włączeniem ich do programu imprez towarzyszących 24 Bolesławieckiego Święta Ceramiki (15-19.08.2018 r.)

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Województwa Dolnośląskiego przystąpiło 16 par, zgłoszonych przez komendy miejskie, powiatowe i komendę wojewódzką PSP województwa dolnośląskiego. W sumie, w zawodach uczestniczyli przedstawiciele 12 jednostek organizacyjnych PSP województwa dolnośląskiego (KW PSP we Wrocławiu, KM PSP w Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze (2 pary) KP PSP W Górze (2 pary), Lwówku Śl., Świdnicy, Dzierżoniowie, Oleśnicy, Zgorzelcu, Polkowicach i Bolesławca (3 pary).

O godzinie 1000 zwody otworzyli mł. bryg. Andrzej Śliwowski Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu i Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec Kornel Filipowicz.

Zawody przeprowadzono systemem brazylijskim dla 16 drużyn. Rozstawiono cztery najlepsze drużyny z zeszłorocznych mistrzostw (Wałbrzych, Bolesławiec, Wrocław i Góra). W pierwszy dzień grając do godz. 17 rozegrano 28 meczy, a w piątek mecze półfinałowe oraz o miejsce 3 i finał.

W finale spotkali się mistrzowie z roku 2016 (KM PSP Wrocław) i mistrzowie z roku 2017 (KM PSP Wałbrzych). Zwyciężyli zawodnicy z Wałbrzycha Adrian Sdebel i Adrian Bochenek , tym samym zdobywając tytuł „Mistrza Województwa Dolnośląskiego Strażaków PSP w Siatkówce Plażowej 2018”. Po zwycięstwie „na gorąco” udzielili wywiadu dla Muzycznego Radia.

https://muzyczneradio.com.pl/index.php/articles/mistrzowie-dolnego-slaska.html

Końcowa kolejność miejsc w mistrzostwach:

  1. KM PSP w Wałbrzychu
  2. KM PSP we Wrocławiu
  3. KP PSP w Zgorzelcu
  4. KP PSP w Górze (para A)

5-6 KP PSP w Bolesławcu (A) i KM PSP w Jeleniej Górze (A)

7-8 KP PSP w Bolesławcu (C) i KM PSP w Jeleniej Górze (B)

9-12 KP PSP w Oleśnicy, KP PSP w Polkowicach, KP PSP w Świdnicy i KW PSP we Wrocławiu

13-16 KP PSP w Bolesławcu, KP PSP w Dzierżoniowie, KP PSP w Górze (B), KP PSP w Lwówku Śl.

Szczegółowe wyniki meczy w załączonym diagramie.

Podsumowania zawodów i wręczenia pucharów oraz nagród dokonał – mł. bryg. Andrzej Śliwowski – Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu, w asyście Członka Zarządu Powiatu Stanisława Chwojnickiego, Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana i Dyrektora MOSiR Jacka Dudyńskiego. Mecze półfinałowe wspólnie z zaproszonymi gośćmi oglądał Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, który niestety nie mógł uczestniczyć w zakończeniu zawodów.

W ramach uatrakcyjnienia zawodów i odstresowania zawodników, przeprowadzono dodatkowe konkursy z nagrodami („zagrywka na celność” – trafienie w końcową linię, i „trudna zagrywka” – piłka musi zahaczyć o górna taśmę siatki i spaść na boisko).

Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie zawodów, a także sponsorom, dzięki którym wszyscy zawodnicy wyjechali z Bolesławca obdarowani pamiątkowymi koszulkami, zwycięzcy konkursów ceramikom, a finaliści nagrodami rzeczowymi.

(Gmina Miejska Bolesławiec, EURO POLTECH Systemy przeciwpożarowe z Milikowa, Srerwis – Pak z Bolesławca, Ceramika ANDY z Tomaszowa Bol.,Textil – Bolesławiec Sp. z o.o., Fit Style Ruch i Zdrowie z Bolesławca, Studio Borowski z Tomaszowa Bol., Muzyczne Radio)

Dziękujemy Panom Robertowi Walkowiakowi i Mateuszowi Świerzewskiemu z sprawne sędziowanie w trudnych warunkach pogodowych.

Relacje z zawodów przeprowadziło Muzyczne Radio Jelenia Góra oraz portale internetowe istotne.pl i bolec.info.

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/WxW/strazacy-czyli-znakomici-siatkarze-plazowi

Opracował:

mł. bryg. Piotr PilarczykSource: KP PSP Boleslawiec