Pożar w Parzycach

Dn. 3 lutego 2019 r. około godziny 17:45 otrzymano zgłoszenie o palącym się budynku mieszkalnym w m. Parzyce. Na miejsce pożaru zadysponowano zastępy z JRG Bolesławiec, OSP Nowogrodziec, OSP Wykroty, OSP Ocice, OSP Brzeźnik, OSP Czerna.

Na miejscu pożaru strażacy stwierdzili, że w całości pali się poddasze budynku jednorodzinnego a ogień widoczny jest na dachu. Mieszkańcy wcześniej samodzielnie opuścili budynek. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i natychmiast podano prądy wody na palący się dach. Strażacy wyposażeni w aparaty powietrzne weszli do budynku również z liniami gaśniczymi. Po ugaszeniu pożaru budynek przewietrzono. Sprawdzono za pomocą urządzeń wykrywczych zawartość gazów pożarowych w powietrzu. Na bieżąco monitorowano temperaturę konstrukcji budynku kamerą termowizyjną. Zadysponowano pogotowie energetyczne, które odłączyło dopływ energii elektrycznej od budynku. O zdarzeniu poinformowano nadzór budowlany. W pobliżu miejsca pożaru działania prowadził Zespół Ratownictwa Medycznego udzielając doraźnej pomocy jednej osobie. W działaniach brały udział także patrole policji –  zabezpieczały okolice prowadzenia akcji – i przedstawiciel Urzędu Gminy Nowogrodziec.

Działania trwały ponad 10 godzin – 9 zastępów (PSP i OSP) – 37 strażaków.

Source: KP PSP Boleslawiec

Pod lodem !

W ostatnich dniach stycznia 2019 r. strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu oraz druhowie z jednostek OSP Trzebień i OSP Warta Bolesławiecka, odbyli ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na trzech pokrytych lodem akwenach wodnych: dwa razy w Bolesławcu przy ul. Kościuszki i w Parkoszowie.

W trakcie ćwiczeń omawiano praktyczne zastosowanie procedur z zakresu ratownictwa lodowego. Przybliżono również ratownikom, jak reaguje organizm człowieka na kontakt i długotrwałe przebywanie w zimnej wodzie. Przy użyciu specjalistycznych sań lodowych, rzutek ratowniczych, lin ratowniczych strażacy doskonalili umiejętności związane z podejmowaniem osoby, pod którą załamał się lód. Przyjęto założenie, że osoba ta z powodu wychłodzenia nie potrafi wydostać się z przerębla o własnych siłach.

Zakres szkolenia lodowego obejmował  zagadnienia dotyczące:

– technik ewakuacji poszkodowanych,

– organizacji i bezpieczeństwa akcji ratowniczej na lodzie,

– wyposażenia i sprzętu używanego w ratownictwie lodowym.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych.

Jednocześnie straż pożarna apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i rozsądku podczas wchodzenia na zamarznięte powierzchnie wodne. Zmienna aura powoduje to, że warstwa lodu jest cienka i niepewna. Upominajmy osoby, a w szczególności dzieci, które nieodpowiedzialnie wchodzą na zamarznięte akweny wodne, gdyż takie wejścia mogą się skończyć tragicznie.

 

TU LINK na stronie Istotne.pl >> Strażacy z JRG Bolesławiec kilka lat temu uratowali wędkarzy, którzy wpadli do przerębla.

Zdjęcia z ćwiczeń

Source: KP PSP Boleslawiec

Katastrofa budowlana

Dn. 29 stycznia 2019 r. przed godziną 7:20 doszło do zawalenia się części ściany szczytowej budynku usytuowanego przy drodze powiatowej – m. Patoka. Okazało się, że budynek ten był od dłuższego czasu niezamieszkały. Stwierdzono także, że co najmniej kilka miesięcy wcześniej w budynku tym doszło do pożaru. Osłabione przez pożar krokwie, narażone na wielomiesięczne oddziaływanie warunków atmosferycznych, nie utrzymały konstrukcji dachu i doszło do wypchnięcia części ściany szczytowej. Jej elementy spadły na drogę powiatową.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, sprawdzili czy w budynku nie znajdują się osoby postronne. Policja wspólnie ze strażakami wstrzymała ruch na drodze w czasie prowadzenia działań. W celu usunięcia zagrożenia dalszym zawalaniem się konstrukcji na drogę, dokonano częściowej rozbiórki budynku. Z drogi usunięto cegły i elementy konstrukcji dachu. Ze strażakami współpracował Wójt Gminy Gromadka – m. in. zorganizował koparkę w celu pomocy w rozbiórce budynku, a także: przedstawiciele Zarządcy Drogi Powiatowej, Powiatowy Nadzór Budowlany.

Działania trwały 3 godziny. W działaniach brały udział zastępy z JRG Bolesławiec, JRG Chojnów, OSP Różyniec, OSP Wierzbowa, OSP Krzyżowa.

Source: KP PSP Boleslawiec

Pożar dachu !

Dn. 25 stycznia 2019 r. około godziny 12:40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Dolne Młyny. Na miejsce pożaru natychmiast zadysponowano zastępy z JRG Bolesławiec, a także z OSP Nowogrodziec i OSP Trzebień.

Strażacy po przyjeździe do miejsca pożaru stwierdzili, że pali się konstrukcja dachu na powierzchni obejmującej dwie klatki schodowe. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Do każdej z klatek skierowano zastępy z prądami wody. Strażacy wyważali drzwi na strych budynku i wprowadzali prądy wody na palące się poddasze. Na szczęście okazało się, że na poddaszu nie było osób zagrożonych. Odłączono zasilanie w energię elektryczną. Pożarem objęty był strych w obrębie klatek schodowych nr 49 i 51. W czasie prowadzenia działań policja wstrzymała ruch drogowy na ul. Dolne Młyny. Paliła się konstrukcja drewniana dachu i materiały palne znajdujące się na strychu. Po ugaszeniu dokonano częściowej rozbiórki pokrycia dachu, zwłaszcza odciążając uszkodzone przez ogień krokwie. Sprawdzano na bieżąco temperaturę strychu za pomocą kamery termowizyjnej i zawartość gazów niebezpiecznych w powietrzu.

Działania trwały ponad 2,5 godziny. W działaniach brało udział także pogotowie energetyczne i gazowe.

Zdjęcia uzyskano dzięki uprzejmości portali:

Istotne.pl i Bolec.info

Source: KP PSP Boleslawiec

Wypadek koło Wilczego Lasu

Dn. 22 stycznia br., około godziny 3:40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 94 w okolicach m. Wilczy Las.

 

 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że zderzyły się czołowo dwa samochody – osobowy i autolaweta z przyczepą. Pojazdy znajdowały się w rowach po obydwu stronach drogi. W znacznie uszkodzonym samochodzie osobowym znajdowała się poszkodowana osoba. Natychmiast przystąpiono do wykonania dostępu za pomocą narzędzi hydraulicznych i ewakuacji tej osoby poza pojazd. W trakcie ewakuacji poszkodowanego poza pojazd do miejsca zdarzenia dojechał zespół ratownictwa medycznego przejmując rannego. Niestety lekarz stwierdził zgon. W działaniach trwających prawie 4 godziny brały udział dwa zastępy z JRG Bolesławiec, jeden zastęp z OSP Warta Bolesławiecka, policja, zespół ratownictwa medycznego, prokurator.

Source: KP PSP Boleslawiec

Pożar w Mierzwinie

Dn. 17 stycznia br. zgłoszono pożar w miejscowości Mierzwin. Strażacy po przyjeździe do miejsca pożaru stwierdzili, że palą się zabudowania gospodarcze przyległe do budynku mieszkalnego.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano prądy wody na pożar zabudowań, a także w obronie budynku mieszkalnego. Z przylegającego do zabudowań garażu strażacy wynieśli trzy butle gazowe. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną temperaturę elewacji, a detektorem wielogazowym pomieszczenia mieszkalne w budynku. Ponieważ stwierdzono zawartość tlenku węgla, pomieszczenia przewietrzono. Częściowo rozebrano elementy konstrukcji i blaszane pokrycie dachu przybudówki. Działania trwały 1,5 godziny. Działania prowadziły 3 zastępy z JRG Bolesławiec, zastęp OSP Brzeźnik, OSP Ocice i policja.

Zdjęcia pozyskano z profilu Facebooka OSP Ocice.

Source: KP PSP Boleslawiec

Przepis o salach gier

Z aktualizacją przepisów dotyczących obiektu budowlanego lub jego części, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw można się zapoznać w zakładce:

PORADY/SALE GIER LUB ZABAW

Source: KP PSP Boleslawiec

Statystyczne podsumowanie 2018 roku

O północy 31 grudnia 2018 roku zamknięto w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu rok statystyczny, podczas którego odnotowano łącznie 1655 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Miniony rok w powiecie bolesławieckim obfitował w szereg zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, których organizatorem było Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.

Zestawienie obrazujące ilość zdarzeń w powiecie, to zestawienie tabelaryczne przedstawiające ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w rozbiciu na gminy.

W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 207 zdarzeń. Największy wzrost zanotowano w grupie pożary (o 182) spowodowane to było w głównej mierze warunkami pogodowymi (wysoka temperatura, mało opadów) co przyczyniło się m. in. do wzrostu ilości pożarów lasów, upraw i nieużytków.

Pomimo występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych (silne wiatry, gwałtowne opady deszczu), kiedy podczas jednej służby notowaliśmy ponad 200 zdarzeń (10 maj 2018 r.) i ponad 30 (4 sierpień 2018 r.) ilość interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń pozostaje na podobnym poziomie (979 w 2018 roku, 945 w 2017).

Pozytywnie należy odbierać spadek ilości wyjazdów do alarmów fałszywych (77 w 2018 r., 86 w 2017 r.). Tylko 3 alarmy fałszywe zakwalifikowane zostały do kategorii „złośliwe”. Znaczne ograniczenie takich zgłoszeń może być spowodowane możliwością identyfikacji osoby zgłaszającej jak również prowadzonymi działania mi edukacyjnymi wśród dzieci i młodzieży.

Powstałe w wyniku pożaru straty oszacowane zostały na ponad 3 100 000 zł, co daje średnią ponad 14 tys. zł na jeden pożar. Straty powstałe w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, silnych wiatrów, podtopień i innych działań klasyfikowanych jako „miejscowe zagrożenia” w powiecie bolesławieckim oszacowano na 5 100 000 zł (ponad 22 tys. na jedno zdarzenie).

Wartość uratowanego mienia oszacowano na prawie 100 000 000 zł podczas pożarów i ponad 50 000 000 zł w przypadku miejscowych zagrożeń.

W 2018 roku w zdarzeniach, przy których interweniowali bolesławieccy strażacy odnotowano 15 ofiar śmiertelnych (w tym 2 w pożarach) i 358 poszkodowanych (w tym 38 w pożarach).

 

Strażacy PSP i ratownicy OSP

Niestety, podczas działań ratowniczych na obrażenia narażeni są również ratownicy – w 2018 roku wypadkom uległo 4 strażaków z JRG w Bolesławcu i jeden druh OSP.

 

Strażacy PSP udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 242 razy.

Do działań ratowniczych najczęściej wyjeżdżały jednostki do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego:

JRG Bolesławiec – 1155,

OSP Nowogrodziec – 237,

OSP Różyniec – 145,

OSP Trzebień – 133,

OSP Warta – 126,

OSP Czerna – 121,

OSP Osiecznica – 119,

OSP Gromadka – 88,

OSP Parowa – 46.

16 jednostek OSP spoza KSRG wyjeżdżało w 2018 roku do zdarzeń 572 razy.

Ponadto poza terenem jednostki wojskowej Wojskowa Straż Pożarna wspomagała nas przy 45 zdarzeniach.

Dzięki wysokiemu poziomowi gotowości operacyjnej jednostek PSP i OSP, pomimo bardzo rozległego terenu działania, w ponad 85% wszystkich zdarzeń w powiecie, pierwszy zastęp straży podejmował działania w czasie krótszym niż 15 min.

Source: KP PSP Boleslawiec