LIST SEKRETARZA STANU MSWiA

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij w obraz, by powiększyć.

Source: KP PSP Boleslawiec

Trudny początek wakacji

W pierwszym dniu wakacji strażacy powiatu bolesławieckiego aż 7 razy wyjeżdżali do działań ratowniczo gaśniczych.  Pierwsza akcja, to gaszenie pożaru trawy w m. Ławszowa. Po godzinie 9:00 prowadzono działania na zbiorniku wodnym koło Gierałtowa. Poszukiwano osoby, która prawdopodobnie  w dniu wcześniejszym utonęła. W kilkugodzinnej akcji brała udział specjalistyczna grupa nurków – niestety informacje się potwierdziły i odnaleziono osobę w zbiorniku wodnym.

Praktycznie w tym samym czasie w Raciborowicach doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na miejscu zdarzenia m. in. udzielono pomocy medycznej dwóm osobom poszkodowanym.

Po godzinie 17-tej doszło do pożaru lasu koło Ławszowej. Działania gaśnicze, w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych, trwały ponad 6 godzin. W działaniach brało udział 10 zastępów (PSP i OSP). Samoloty gaśnicze zrzucały wodę na palący się las.

Po godzinie 23 otrzymano zgłoszenie o palącej się stodole w m. Tomisław. Strażacy po dojeździe do miejsca pożaru przede wszystkim skupili swoje wysiłki na niedopuszczeniu do zapalenia się przylegających do stodoły pomieszczeń gospodarczych i bliskiego budynku mieszkalnego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Działania trwały ponad 3 godziny – 10 zastępów.

Krótko po północy strażacy otrzymali zgłoszenie o palącym się samochodzie osobowym na 51 km drogi krajowej nr 18 – spaleniu uległa komora silnikowa samochodu, bez poszkodowanych.

Tej samej nocy, nieco po godzinie 2-giej otrzymano zgłoszenie o palącym się drewnie, zgromadzonym w stertę blisko garażu. Strażacy ugasili palące się drewno. W sumie w dn. 1 lipca doszło do 7 zdarzeń, a do końca dnia 2 lipca – 14 zdarzeń.

Source: KP PSP Boleslawiec

Bezpieczne wakacje w powiecie bolesławieckim

Bezpieczne wakacje w powiecie bolesławieckim

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA, w ramach swoich zadań, spotykają się z młodzieżą i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek. Państwowa Straż Pożarna czynnie uczestnicząc w kampanii przekazuje dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.

Miesiące maj i czerwiec, to okres zwiększonej ilości działań prewencyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. W tym czasie strażnicę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu odwiedziło 17 grup dzieci i młodzieży. Młodzież z zainteresowaniem oglądała sprzęt pożarniczy, a przy okazji zapoznawała się np. z zasadami alarmowania służb ratowniczych, czy też z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Mieli też możliwość praktycznego użycia gaśnicy lub podania „prądu gaśniczego” z samochodu bojowego. Kilkanaście razy w tym okresie strażacy uczestniczyli też w różnego rodzaju imprezach plenerowych, organizowanych przez jednostki oświatowe i zakłady pracy, podczas których zapoznawano uczestników spotkań ze specyfiką pracy strażaka i podstawowymi zasadami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zwracano też uwagę na zagrożenia związane z letnim wypoczynkiem, szczególnie związanym z rekreacją nad wodą. Największym przedsięwzięciem w tym zakresie, był organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w dniu 1 czerwca Dzień Dziecka.

Na polecenie Wojewody Dolnośląskiego bolesławieccy strażacy intensywnie rozpoznają również możliwość prowadzenia działań ratowniczych na zbiornikach wodnych i rzekach, gdzie można spodziewać się występowania tzw. „dzikich kąpielisk”

Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przypomina, że na wszystkich zbiornikach pokopalnianych występuje zakaz kąpieli, a do korzystania z wody wyznaczone są baseny z zapewnioną opieką ratowników.

Ponieważ bardzo ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych już od najmłodszych lat, strażacy zawodowi aktywnie włączyli się też do pomocy przy przeprowadzeniu obozu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizowanego w sierpniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osiecznicy. Obóz otrzymał dofinansowanie z MSWiA, a w ramach programu przewidziano dla dzieci m. in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jak i ratownictwa wodnego.

W okresie przedwakacyjnym wydawane były też opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, w których prowadzony będzie letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W powiecie bolesławieckim organizowanych będzie ponad 20 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019 to kolejny rok funkcjonowania uzgodnienia Komendanta Głównego PSP, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i organizacji harcerskich, organizujących obozy letnie pod namiotami, w którym zawarto szereg obowiązków zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywającej młodzieży. W powiecie bolesławieckim zaplanowane są dwa takie obozy. W dniach 24 i 25 czerwca przeprowadzono wizytację jednego z obozów podczas, której przeprowadzono próbną ewakuację, sprawdzenie dróg dojazdowych do obozu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla kadry i uczestników obozu.

Bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w dniu 28 czerwca 2019 roku zajęła się również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Bolesławieckiego, na której Komendant Powiatowy PSP przedstawił zakres zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy oraz omówił plan działań na miesiące wakacyjne.

 

Source: KP PSP Boleslawiec

Pożar na poligonie

W dniu  12 czerwca 2019 roku na terenie poligonowym Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, w pobliżu miejscowości Świętoszów, prowadzone były działania gaśnicze przez siły Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych wspomagające siły jednostek Wojskowych Straży Pożarnych.

W tym dniu, na terenie poligonu, odbywały się ćwiczenia wojsk sojuszniczych pt. NOBLE JUMP – 19. Na prośbę Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oprócz zastępów WSP ćwiczenia zabezpieczał pluton PSP (zastępy z KP PSP w Lubinie, Lubaniu i Zgorzelcu).

Po zauważeniu przez obserwatora pożaru, mając na uwadze niekorzystne warunki atmosferyczne, zadysponowano dodatkowo siły (Kompania Gaśnicza „Bolesławiec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w skład której wchodzą również zastępy OSP z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i lwóweckiego, oraz pluton z powiatu legnickiego i  samochody cysterny z Bolesławca, Zgorzelca i Szprotawy. Nadleśnictwo Świętoszów do pomocy w gaszeniu pożaru skierowało 3  samoloty gaśnicze. W działaniach gaśniczych czynnie uczestniczyli również żołnierze, wykorzystując m. in. ciężki sprzęt gąsienicowy z pługami.

Ponieważ ze względu na charakter terenu, istniało zagrożenie występowania w poszyciu leśnym niewybuchów, działania w głównej mierze realizowano z wykorzystaniem samolotów, a pojazdy pożarnicze akcję gaśniczą prowadziły na pasach przeciwpożarowych i drogach pożarowych.

Spaleniu uległo ok. 15 ha poszycia leśnego i częściowo drzewostanu.

Source: KP PSP Boleslawiec

Konkurs plastyczny

IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych
w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 ratuje życie”

 

 

W dniu 30 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej szczebla powiatowego, w ramach konkursu plastycznego pn. „112 ratuje życie”

Komisja zgodnie z regulaminem spośród wszystkich nadesłanych prac z przedszkoli
z terenu powiatu bolesławieckiego wybrała 5 najlepiej ocenionych prac. Wybrane prace zostaną przesłane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i wezmą udział w konkursie szczebla wojewódzkiego.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 przez dotarcie do jak największej ilości dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia
i środowiska. W trosce o bezpieczeństwo ludzi ważne jest aby systematycznie przypominać
o zasadach korzystania z numeru 112 oraz uświadamiać kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać.

            Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również do ich rodziców, dziadków co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób użyć numeru 112 – jako ratującego życie.

 

LISTA LAUREATÓW szczebla powiatowego konkursu „112 ratuje życie”:

  1. Liwia Kaczeniak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Iwinach,
  2. Milena Tychowska – Szkoła Podstawowa w Parowej,
  3. Hubert Dziedzic – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu,
  4. Lena Krakowiak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Iwinach,
  5. Emilia Graczyk– Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu

Informacje ze strony: Powiat Bolesławiecki

Source: KP PSP Boleslawiec

Ćwiczenia „Bory Dolnośląskie 2019”

W dniu 16 maja 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przeprowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „Bory Dolnośląskie 2019”, których głównym celem było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego i „Sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Bolesławiec”.

Ćwiczenia rozpoczęto o godz. 9 w świetlicy KP PSP w Bolesławcu szkoleniem teoretycznym, podczas którego przedstawiciele służb współdziałających zapoznali strażaków z tematami zagrożeń w ruchu drogowym oraz na terenach z zalegającymi niewybuchami. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Bolesławcu przedstawili zmiany w prawie o ruchu drogowym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady obowiązujące podczas prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, poruszania się w kolumnie i przemieszczania się pojazdem prywatnym druhów na alarm ogłoszony w jednostce OSP. Następnie żołnierze z Patrolu Saperskiego 23 Śląskiego Pułku Artyleriiw Bolesławcu omówili zagrożenia związane z występowaniem niewybuchów i niewypałów w tym głównie na obszarach leśnych poligonów i terenów popoligonowych.

Dalszy przebieg ćwiczeń praktycznych realizowano jużna obszarach leśnych Leśnictwa Daniel, Nadleśnictwo Bolesławiec, w pobliżu miejscowości Kliczków. Lasy te stanowią część kompleksu Borów Dolnośląskich, które przez wiele lat użytkowane były jako poligon wojskowy.  Założenia manewrów przewidywały, że przybyłe na miejsce siły wprowadzane były do działań zorganizowanymi pododdziałami. Początkowo do akcji wysłano dwa plutony zorganizowane z jednostek OSP powiatu bolesławieckiego, pluton z zastępów JRG Bolesławiec, a także z Wojskowych Straży Pożarnych ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Do wsparcia organizacji akcji powołano też sztab, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek PSP z Bolesławca i Wrocławia, pracownicy Lasów Państwowych, a także żołnierze WSP ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Ponadto do organizacji akcji i koordynowania systemów łączności wykorzystano pojazd SDiŁ (batalionowy samochód dowodzenia i łączności) z KW PSP we Wrocławiu.

Realizując zamiar taktyczny kierującego działaniem ratowniczym strażacy podawali prądy gaśnicze w natarciu na płonące wrzosowiska oraz w obronie na bory sosnowe. Zaopatrzenie wodne organizowano w oparciu o podziemne i otwarte zbiorniki wodne Nadleśnictwa Bolesławiec. Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań, na pożar dokonano również zrzutu wody z samolotu Dromader stacjonującego na co dzień na lotnisku w Lubinie. Następnie uwzględniając dynamiczny rozwój pożaru, który zagroził obszarowi 200 ha, na miejsce ćwiczeń poprzez Stanowisko Kierowania KW PSP we Wrocławiu skierowano dodatkowo plutony z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, złożone z zastępów PSP i OSP powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego.

Dodatkowym utrudnieniem zaplanowanym przez organizatorów ćwiczeń były pozorowane niewybuchy na terenie pożaru, których usunięciem miał zająć się patrol saperski. Żołnierz patrolu podczas próby zabezpieczenia niebezpiecznego materiału w wyniku wybuchu został ranny. Ewakuacją i udzieleniem pomocy rannemu zajęli się druhowie z jednostki OSP Warta Bolesławiecka.

Podsumowując ćwiczenia Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski podziękował ćwiczącym za zaangażowanie i zwrócił uwagę, że na terenie powiatu bolesławieckiego występują obszary aż 10 nadleśnictw i przy bardzo dużych pożarach może zachodzić potrzeba dysponowania większej ilości sił i środków z terenu całego woj. dolnośląskiego. Całości ćwiczeń przyglądał się zespół z KW PSP we Wrocławiu pod przewodnictwem bryg. Marka Hajduka, którego zadaniem była ocena przygotowania do walki z pożarami lasów sił ratowniczych powiatów bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.

 

Source: KP PSP Boleslawiec

Obchody powiatowe „Dnia Strażaka”

W dniu 4 maja 2019 r. z okazji Święta Floriana bolesławieccy strażacy zorganizowali uroczystości Dnia Strażaka. Obchody powiatowe przeprowadzono w Ocicach przy współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  Wójtem Gminy Bolesławiec oraz zarządem miejscowej jednostki OSP. Przed uroczystym apelem, który odbywał się w Domu Ludowym, strażacy uczcili świętego Floriana uczestnicząc w mszy św. odprawionej przez ks. Prałata dr hab. Andrzeja Jarosiewicza w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ocicach.

Następnie podczas apelu, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Piotr Grzyb, wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerskim i szeregowym strażakom JRG PSP w Bolesławcu, a Komendant Powiatowy mł. bryg. Andrzej Śliwowski awansował 3 strażaków na wyższe stanowiska ratownika specjalisty oraz operatora sprzętu specjalnego. Wyróżnionym druhom OSP medale za zasługi dla pożarnictwa wręczył Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew Bożęcki.

W dalszej części uroczystego apelu wręczono również akt włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocicach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP. Wręczenie decyzji i gratulacje miejscowym druhom OSP dokonali komendanci wraz z Wójtem Gminy Bolesławiec Panem Andrzejem Dutkowskim.

W tym ważnym dniu dla całej społeczności strażaków powiatu bolesławieckiego swoją obecnością i życzeniami uroczystość uświetnili również Wicestarosta Bolesławiecki Pan Mirosław Horzempa, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Pan Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Gromadka Pan Dariusz Pawliszczy oraz Zastępca Burmistrza Nowogrodźca Pan Andrzej Drąg. Ponadto wśród zaproszonych gości, z którymi na co dzień strażacy współpracują znaleźli siębyli komendanci powiatowi PSP z Bolesławca, przedstawiciele Lasów Państwowych, Policji, Wojska Polskiego, zaprzyjaźnionych jednostek strażackich z Niemiec, a także sympatycy straży pożarnej.

Source: KP PSP Boleslawiec