Ćwiczenia „Bory Dolnośląskie 2019”

W dniu 16 maja 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przeprowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „Bory Dolnośląskie 2019”, których głównym celem było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego i „Sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Bolesławiec”.

Ćwiczenia rozpoczęto o godz. 9 w świetlicy KP PSP w Bolesławcu szkoleniem teoretycznym, podczas którego przedstawiciele służb współdziałających zapoznali strażaków z tematami zagrożeń w ruchu drogowym oraz na terenach z zalegającymi niewybuchami. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Bolesławcu przedstawili zmiany w prawie o ruchu drogowym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady obowiązujące podczas prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, poruszania się w kolumnie i przemieszczania się pojazdem prywatnym druhów na alarm ogłoszony w jednostce OSP. Następnie żołnierze z Patrolu Saperskiego 23 Śląskiego Pułku Artyleriiw Bolesławcu omówili zagrożenia związane z występowaniem niewybuchów i niewypałów w tym głównie na obszarach leśnych poligonów i terenów popoligonowych.

Dalszy przebieg ćwiczeń praktycznych realizowano jużna obszarach leśnych Leśnictwa Daniel, Nadleśnictwo Bolesławiec, w pobliżu miejscowości Kliczków. Lasy te stanowią część kompleksu Borów Dolnośląskich, które przez wiele lat użytkowane były jako poligon wojskowy.  Założenia manewrów przewidywały, że przybyłe na miejsce siły wprowadzane były do działań zorganizowanymi pododdziałami. Początkowo do akcji wysłano dwa plutony zorganizowane z jednostek OSP powiatu bolesławieckiego, pluton z zastępów JRG Bolesławiec, a także z Wojskowych Straży Pożarnych ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Do wsparcia organizacji akcji powołano też sztab, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek PSP z Bolesławca i Wrocławia, pracownicy Lasów Państwowych, a także żołnierze WSP ze Świętoszowa i Dobre nad Kwisą. Ponadto do organizacji akcji i koordynowania systemów łączności wykorzystano pojazd SDiŁ (batalionowy samochód dowodzenia i łączności) z KW PSP we Wrocławiu.

Realizując zamiar taktyczny kierującego działaniem ratowniczym strażacy podawali prądy gaśnicze w natarciu na płonące wrzosowiska oraz w obronie na bory sosnowe. Zaopatrzenie wodne organizowano w oparciu o podziemne i otwarte zbiorniki wodne Nadleśnictwa Bolesławiec. Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań, na pożar dokonano również zrzutu wody z samolotu Dromader stacjonującego na co dzień na lotnisku w Lubinie. Następnie uwzględniając dynamiczny rozwój pożaru, który zagroził obszarowi 200 ha, na miejsce ćwiczeń poprzez Stanowisko Kierowania KW PSP we Wrocławiu skierowano dodatkowo plutony z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, złożone z zastępów PSP i OSP powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego.

Dodatkowym utrudnieniem zaplanowanym przez organizatorów ćwiczeń były pozorowane niewybuchy na terenie pożaru, których usunięciem miał zająć się patrol saperski. Żołnierz patrolu podczas próby zabezpieczenia niebezpiecznego materiału w wyniku wybuchu został ranny. Ewakuacją i udzieleniem pomocy rannemu zajęli się druhowie z jednostki OSP Warta Bolesławiecka.

Podsumowując ćwiczenia Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski podziękował ćwiczącym za zaangażowanie i zwrócił uwagę, że na terenie powiatu bolesławieckiego występują obszary aż 10 nadleśnictw i przy bardzo dużych pożarach może zachodzić potrzeba dysponowania większej ilości sił i środków z terenu całego woj. dolnośląskiego. Całości ćwiczeń przyglądał się zespół z KW PSP we Wrocławiu pod przewodnictwem bryg. Marka Hajduka, którego zadaniem była ocena przygotowania do walki z pożarami lasów sił ratowniczych powiatów bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.

 

Source: KP PSP Boleslawiec

Obchody powiatowe „Dnia Strażaka”

W dniu 4 maja 2019 r. z okazji Święta Floriana bolesławieccy strażacy zorganizowali uroczystości Dnia Strażaka. Obchody powiatowe przeprowadzono w Ocicach przy współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  Wójtem Gminy Bolesławiec oraz zarządem miejscowej jednostki OSP. Przed uroczystym apelem, który odbywał się w Domu Ludowym, strażacy uczcili świętego Floriana uczestnicząc w mszy św. odprawionej przez ks. Prałata dr hab. Andrzeja Jarosiewicza w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ocicach.

Następnie podczas apelu, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Piotr Grzyb, wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerskim i szeregowym strażakom JRG PSP w Bolesławcu, a Komendant Powiatowy mł. bryg. Andrzej Śliwowski awansował 3 strażaków na wyższe stanowiska ratownika specjalisty oraz operatora sprzętu specjalnego. Wyróżnionym druhom OSP medale za zasługi dla pożarnictwa wręczył Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew Bożęcki.

W dalszej części uroczystego apelu wręczono również akt włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocicach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP. Wręczenie decyzji i gratulacje miejscowym druhom OSP dokonali komendanci wraz z Wójtem Gminy Bolesławiec Panem Andrzejem Dutkowskim.

W tym ważnym dniu dla całej społeczności strażaków powiatu bolesławieckiego swoją obecnością i życzeniami uroczystość uświetnili również Wicestarosta Bolesławiecki Pan Mirosław Horzempa, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Pan Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Gromadka Pan Dariusz Pawliszczy oraz Zastępca Burmistrza Nowogrodźca Pan Andrzej Drąg. Ponadto wśród zaproszonych gości, z którymi na co dzień strażacy współpracują znaleźli siębyli komendanci powiatowi PSP z Bolesławca, przedstawiciele Lasów Państwowych, Policji, Wojska Polskiego, zaprzyjaźnionych jednostek strażackich z Niemiec, a także sympatycy straży pożarnej.

Source: KP PSP Boleslawiec

Alarm pożarowy w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu

Alarm pożarowy w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu

W dniu 15 kwietnia 2019 r. na terenie Jednostki Wojskowej 23 ŚPA w Bolesławcu przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia Wojskowej Straży Pożarnej ze Świętoszowa, zastępów JRG PSP w Bolesławcu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Parowej i Warty Bolesławieckiej wchodzących w skład KSRG. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod oraz form współpracy między Wojskową Strażą Pożarną a KSRG podczas realnych zagrożeń mogących wystąpić w jednostkach wojskowych znajdujących się na terenie powiatu bolesławieckiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w jednym z garaży z osobą poszkodowaną oraz zepsutą cysterną z paliwem znajdującą się w strefie oddziaływania pożaru.

Zadania dla zastępów JRG Bolesławiec i  WSP Świętoszów polegały na ewakuowaniu osoby poszkodowanej znajdującej się wewnątrz  garażu, udzieleniu  kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie ugaszeniu palącego się garażu.  Zastępy z jednostek OSP miały natomiast za zadanie utworzenie punktu czerpania wody na zbiorniku p.poż. i wykonanie zasilania wodnego. Dodatkowo zastęp ratownictwa technicznego SCRt Mega City miał za zadanie ewakuację cysterny paliwowej poprzez jej odholowanie poza strefę zagrożoną pożarem.

Po zakończeniu realizacji założenia ćwiczeń, żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktarz stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia palących się cieczy ropopochodnych.

            Wnioski, które wypracowano podczas ćwiczeń posłużą planowaniu kolejnych wspólnych przedsięwzięć WSP, PSP i OSP mających na celu m.in. przygotowanie się do zagrożeń związanych z pobytem i rotacją wojsk sojuszniczych na terenie powiatu bolesławieckiego.

 

foto: 23 ŚPA

Source: KP PSP Boleslawiec

Byk w tarapatach …

Nietypowa akcja strażaków z OSP w Wykrotach.

W niedzielę 14 kwietnia 2019 roku, przed północą, na Stanowisko Kierowania KPPSP w Bolesławcu zadzwonił pracownik gospodarstwa rolnego, z prośbą o udzielenie pomocy w uwolnieniu byka, którego głowa została uwięziona pomiędzy metalowym elementem zagrody i posadzką. W trakcie próby „nielegalnego opuszczenia” zagrody, byk przepchnął głowę pod metalową rurą parkanu i próbował przecisnąć się pod ogrodzeniem. Próba ucieczki nie powiodła się i byk został uwięziony w pozycji leżącej. Długie przebywanie w takim położeniu stanowiło śmiertelne zagrożenie dla zwierzęcia.

Zadysponowani na miejsce zdarzenia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przy pomocy ramieniowych nożyc hydraulicznych przecięli rurę o średnicy 6 cm, po czym pomogli byczkowi stanąć na nogi.

Szybka akcja strażaków zakończyła się sukcesem. Byk powrócił „za kratki”. I ma czas na lepsze zaplanowanie swojej ucieczki.

 

Foto: http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/rasy/polska-czerwona

Source: KP PSP Boleslawiec

Pod wodą

W dniu 02.04.2019 r. do bolesławieckiej straży pożarnej, około godziny 11:10, wpłynęło zgłoszenie o zatopionym samochodzie w zbiorniku wodnym po byłej żwirowni, w Bolesławcu przy ulicy Zabobrze. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy z JRG Bolesławiec – w tym zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Bolesławiec”, OSP Trzebień, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego PSP z Legnicy. Zwodowano dwie łodzie ratownicze i potwierdzono informację o zatopionym samochodzie osobowym. Nasza grupa techniczna wyciągnęła samochód na brzeg, a nurkowie sprawdzili dodatkowo dno stawu – nikogo nie znaleziono. Działania wyjaśniające prowadziła policja.

Niektóre zdjęcia z profilu OSP Trzebień.

Source: KP PSP Boleslawiec